trở lại

PURCOLOR-S1 (DM)

Phụ gia chống thấm giúp giảm hiện tượng phong hóa

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Giảm hiện tượng mao dẫn qua các chất kị nước
  • Đảm bảo cấu trúc bê tông dày, đồng nhất
  • Tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đầm bê tông
  • Tăng khả năng kháng chất làm tan băng

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Đá lát
  • Đá vỉa
  • Đá phiến

Tiêu thụ:

Liều lượng: 0,2 đến 2,0% theo trọng lượng chất kết dính

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
406466-001 trắng sữa 1000 kg/thùng chứa 1