trở lại

PURCOLOR 6000 P (DM)

Chất làm giảm hiện tượng phấn hóa/tăng cường màu/chất tạo dẻo cho các tiêu chuẩn cao hơn, phụ gia bê tông theo tiêu chuẩn EN 934-2: T9

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Giảm đáng kể hiện tượng phấn hóa.
  • Lên màu đậm hơn.
  • Dành cho hỗn hợp bề mặt bê tông chất lượng cao.
  • Tác dụng hóa dẻo.
  • Tỷ trọng: 1.00 g/cm³.

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Sản phẩm bê tông, đặc biệt là các hỗn hợp bề mặt bê tông màu.

Tiêu thụ:

Liều lượng: 0,5-1,8% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
401423-003 trắng 1000 kg 1
401423-004 trắng 210 kg 2
401423-001 trắng 25 kg 24

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật