trở lại

PURCOLOR 6000 P (DM)

Phụ gia tăng cường màu / giảm hiện tượng phấn hóa, bạc màu / hóa dẻo bê tông cho các tiêu chuẩn cao hơn

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Keo trám
  • Có thành phần tạo dẻo
  • Tỷ trọng: 1,00 g/cm³

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Thi công khu vực vườn và tiểu cảnh yêu cầu nhiều màu sắc
  • Làm phụ gia cho hỗn hợp phủ bề mặt chất lượng cao
  • Sản phẩm bê tông, đặc biệt là hỗn hợp bề mặt bê tông màu

Ưu điểm

  • Giảm hiện tượng phấn hóa, bạc màu
  • Tăng cường màu sắc
  • Không thấm nước
  • Kết cấu bê tông đặc, đồng nhất

Tiêu thụ:

0,5-1,8% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
401423-003 trắng 1000 kg 1
401423-004 trắng 210 kg 2
401423-001 trắng 25 kg 24

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật