trở lại

PURCOLOR 6000

Phụ gia tăng cường màu / giảm hiện tượng phấn hóa, bạc màu cho các tiêu chuẩn cao hơn

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Keo trám
  • Tỷ trọng: 1,00 g/cm³

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Làm phụ gia cho hỗn hợp phủ bề mặt chất lượng cao
  • Sản phẩm bê tông, đặc biệt là hỗn hợp bề mặt bê tông màu

Ưu điểm

  • Giảm hiện tượng phấn hóa, bạc màu
  • Tăng cường màu sắc

Tiêu thụ:

0,5-1,8% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
401420-003 trắng 1000 kg/thùng chứa 1
401420-005 trắng 210 kg/phuy chứa 2
401420-001 trắng 25 kg/hộp nhỏ 24

Lượt tải