trở lại

PURCOLOR 5000

Chất phụ gia giúp giảm hiện tượng nhũ hóa, bạc màu cho bê tông thiếu nước

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Ổn định các hỗn hợp ướt.
  • Giảm tối thiểu hiện tượng nhũ hóa trong bê tông không có độ sụt (F1 và F2).
  • Có thành phần tạo dẻo.
  • Tỷ trọng: 1.00 g/cm³.

Các lĩnh vực ứng dụng

Sản phẩm bê tông

Tiêu thụ:

Liều lượng: 0,2-0,5% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
401438-003 1000 kg/thùng chứa 1
401438-004 210 kg/phuy chứa 2
401438-001 25 kg/hộp nhỏ 24

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật