trở lại

PURCOLOR 5000

Chất phụ gia giúp giảm hiện tượng nhũ hóa, bạc màu cho bê tông thiếu nước

In trang này
Purcolor 5000 25kg web

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Ổn định các hỗn hợp ướt.
  • Giảm tối thiểu hiện tượng nhũ hóa trong bê tông không có độ sụt (F1 và F2).
  • Có thành phần tạo dẻo.
  • Tỷ trọng: 1.00 g/cm³.

Các lĩnh vực ứng dụng

Sản phẩm bê tông

Tiêu thụ:

Liều lượng: 0,2-0,5% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
401438-003 1000 kg/thùng chứa 1
401438-004 210 kg/phuy chứa 2
401438-001 25 kg/hộp nhỏ 24

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật