trở lại

PURCOLOR 5000

Phụ gia tăng cường màu / giảm hiện tượng phấn hóa, bạc màu / hóa dẻo dùng cho bê tông thiếu nước

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Có thành phần tạo dẻo
  • Tỷ trọng: 1,00 g/cm³

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Ổn định các hỗn hợp ẩm

Ưu điểm

  • Giảm hiện tượng phấn hóa, bạc màu cho bê tông cứng và nhựa
  • Tăng cường màu sắc

Tiêu thụ:

0,2-0,5% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
401438-003 1000 kg/thùng chứa 1
401438-004 210 kg/phuy chứa 2
401438-001 25 kg/hộp nhỏ 24

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật