trở lại

Primer-2000-A

Lớp lót -2000-A

Lớp lót/chất xúc tác kết dính hai thành phần cho bề mặt nhiều vết rỗ

In trang này
Indu primer a web

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Nhựa gốc epoxy hai thành phần có chứa dung môi.
  • Cường độ bám dính rất tốt trên mặt nền xốp như các gờ/mép nối bằng nhựa đường bitum.
  • Được sử dụng như một chất xúc tác tăng cường độ kết dính cho vật liệu phủ INDUFLEX-PS, INDUFLEX-PU và INDUFLEX-MS tại các gờ/mép nối của các hạng mục phủ nhựa đường mới cắt/mài.

Tiêu thụ:

Khoảng 100 g/m² (phụ thuộc vào kích thước mối nối)

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
206412-001 vàng nhạt 0.5 l/đóng gói tổ hợp x 6/Thùng 504

Lượt tải