trở lại

INDUCRET-HB

INDUCRET-VK2100 / VK-Haftbrücke

Nhũ tương kết dính

In trang này
Inducret hb web

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Nhũ tương kết dính không bị xà phòng hóa.
  • Sử dụng cho các khu vực nội và ngoại thất.
  • Không chứa các thành phần gây ăn mòn.
  • Được sử dụng như chất tăng cường độ kết dính giữa lớp lót INDUCRET-BK và các khối gạch lát nền/sàn.

  • Signet epd

Tiêu thụ:

tương đương 0,8 - 1,2 kg/m² tùy thuộc vào nhiệt độ của cấu trúc và môi trường xung quanh.

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
206428-001 trắng 25 kg/hộp nhỏ 24

Lượt tải

Công trình tiêu biểu