trở lại

ESCODE-P80

Phụ gia cho vữa láng nền dạng lỏng

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Phụ gia dạng lỏng tạo lớp láng nền gốc xi măng chất lượng cao.
  • Lớp láng nền tạo bởi ESCODE-P80 phù hợp làm lớp vữa nổi bên trên lớp cách nhiệt hoặc lớp chống dính trên các lớp ngăn, là lớp láng nền chịu nhiệt hoặc trong trường hợp sử dụng kết hợp với ASOCRET-HB-flex để tạo lớp láng nền chịu mòn hoặc các lớp bên dưới gạch lát, tấm lát nền và đá lát tự nhiên.
  • Giảm tỉ lệ nước/xi măng và giảm tối thiểu thời gian làm khô vữa láng.
  • Đặc tính dẻo cho phép hình thành một lớp vữa tô đồng nhất, cô đặc, dễ bóc khuôn.

Tiêu thụ:

Khoảng 1.5 g/kg xi măng = 37.5 g/25 kg xi măng
hoặc
1 kg (= 0.85 lít) trên 200 - 300 lít nước, tùy thuộc vào độ ẩm của hỗn hợp

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Số lượng đặt hàng tối thiểu Đơn vị/ Khay nâng
202408-006 nâu 210 kg/phuy chứa 2
202408-003 nâu 25 kg/hộp nhỏ 24
202408-002 nâu 10 kg/hộp nhỏ 60
202408-001 nâu 1 kg/chai x 6/Thùng 1 Thùng 450

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật