trở lại

ELEKTRON-PLUS

Chất phân tán dẫn điện nhằm tạo ra vữa và keo dẫn điện

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Tạo ra keo và vữa gốc xi măng cách điện.
  • Kết hợp cùng gạch và gạch men cách điện.
  • Có tính dẫn điện.
  • Dễ sử dụng.

Tiêu thụ:

2,90 l ELEKTRON-PLUS : 25 kg MONOFLEX-XL
2,90 l ELEKTRON-PLUS : 25 kg MONOFLEX-FB
2,90 l ELEKTRON-PLUS : 25 kg HF05-Brillantfuge

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
207300-004 đen 2.9 l/hộp nhỏ 109