trở lại

ELEKTRON-PLUS

Khả năng phân tán tĩnh điện nhằm tạo lớp vữa mỏng và vữa trát cách điện

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Cách điện

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Tạo lớp keo dán và lớp vữa mỏng cách điện, gốc xi măng
  • Phù hợp với gạch và gạch men cách điện

Ưu điểm

  • Dễ thi công
  • Màu đen

Tiêu thụ:

1,76 l / 20 kg MONOFLEX-XL
2,90 l / 25 kg MONOFLEX-FB
2,90 l / 25 kg CRISTALLFUGE-HF

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
207300-004 đen 2.9 l/hộp nhỏ 109