trở lại

COMBIFLEX-EL

Lớp phủ bitum hai thành phần có ion dương (PMBC) 2-K

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

 • Chất chống thấm xây dựng
 • Chất chống thấm xây dựng liền mạch, không mối nối
 • Hai thành phần

Các lĩnh vực ứng dụng

 • Chống thấm cho các cấu trúc xây dựng tiếp xúc trực tiếp với mặt đất
 • Chống thấm trực tiếp cho các tòa nhà

Ưu điểm

 • Thi công bằng bay
 • Dễ thi công và kinh tế
 • Kháng rửa trôi dưới mưa
 • Có khả năng chống khí radon
 • Hoạt động thông qua phản ứng hóa học
 • Có thể thi công không cần sơn lót
 • Độ che phủ cao

Tiêu thụ:

khoảng 3,75 - 5,0 l/m² tùy thuộc vào tình trạng tải trọng

Chuyển đến máy tính

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
205035-002 đen 22 l/đóng gói tổ hợp 18
205035-003 đen 11 l/đóng gói tổ hợp 24

Lượt tải

Công trình tiêu biểu