trở lại

COMBIFLEX-EL

Lớp phủ bitum hai thành phần có ion dương (PMBC)

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Lớp phủ bitum 2 thành phần, có thành phần polymer cải tiến, không chứa dung môi.
  • Vật liệu chống thấm theo tiêu chuẩn DIN 18195, DIN 181533-3 và DIN EN 15814.
  • Cationic.
  • Có thể thi công mà không cần sơn lót.
  • Tự hút ẩm bằng phản ứng hóa học (chống thấm nước mưa hiệu quả).
  • Cũng có thể sử dụng trên các lớp nền ẩm cũng như thi công phủ ngoài / sửa chữa các lớp phủ bitum polymer cải tiến hiện hữu.
  • Hệ thống chống thấm đã kiểm định chống hơi ẩm từ đất đến áp lực thủy tĩnh trên công trình xây lắp và bê tông.
  • Ít tiêu hao tính trên diện tích bề mặt.
  • Kết hợp với thành phần bột crôm không chứa xi măng.
  • Màng ngăn khí phóng xạ radon đạt tiêu chuẩn.

Tiêu thụ:

Khoảng 3,75 - 5,0 lít/m²/tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Chuyển đến máy tính

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
205035-002 đen 22 l/đóng gói tổ hợp 18
205035-003 đen 11 l/đóng gói tổ hợp 24

Lượt tải

Công trình tiêu biểu