trở lại

BETOCRETE-P10 (FM)

Phụ gia tạo dẻo cô đặc cho bê tông

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Phụ gia siêu hóa dẻo
  • Có cường độ sớm cao
  • Khả năng giảm nước cao
  • Tỷ trọng: 1,23 g/cm³

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Đặc biệt ứng dụng cho các cấu kiện đúc sẵn

Ưu điểm

  • Phân tán tốt khi trộn với xi măng

Tiêu thụ:

0,3-2,0% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
406704-006 nâu 1200 kg/thùng chứa 1
406704-101 nâu 900 kg/thùng chứa 1
406704-005 nâu 250 kg/phuy chứa 2
406704-001 nâu 25 kg/hộp nhỏ 24

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật