trở lại

BETOCRETE-P10 (FM)

Phụ gia và chất tạo dẻo cô đặc cho bê tông, theo tiêu chuẩn EN 934-2:T3.1 & 3.2

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Chất siêu hóa dẻo đặc biệt dành cho các cấu kiện đúc sẵn.
  • Độ phân tán tốt khi trộn với xi măng.
  • Độ ninh kết ban đầu cao.
  • Khả năng giảm nước tối ưu.
  • Tỷ trọng: 1.23 g/cm³.

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Các hạng mục bê tông đúc sẵn.
  • Bê tông có cường độ ninh kết ban đầu cao.

Tiêu thụ:

Liều lượng: 0,3 - 2,0% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
406704-006 nâu 1200 kg/thùng chứa 1
406704-101 nâu 900 kg/thùng chứa 1
406704-005 nâu 250 kg/phuy chứa 2
406704-001 nâu 25 kg/hộp nhỏ 24

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật