trở lại

Befestigungsgitter

Fastening mesh

Lưới kiểm soát hiện tượng trương nở của băng cản nước

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Dùng để kiểm soát độ trương nở của băng cản nước bentonite AQUAFIN-CJ4 trên bê tông.
Mã sản phẩm Kích cỡ bao bì Số lượng đặt hàng tối thiểu Đơn vị/ Khay nâng
207216-001 1 m x 20/Thùng 1 Thùng 720