trở lại

ASOLIT-LP/K

Phụ gia tạo bọt khí bê tông có pha dầu

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Phụ gia hóa dẻo dạng vữa lỏng, cải thiện quá trình trộn và thi công.
  • Sản xuất bê tông, lớp láng nền, tường xây hoặc tấm đan bê tông kháng muối tan băng.

Tiêu thụ:

Xấp xỉ 60 - 330 g/50 kg xi măng.

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
202121-002 màu nâu 10 kg/hộp nhỏ 60
202121-007 màu nâu 5 kg/hộp nhỏ 140

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật