trở lại

ASODUR-IH

INDUCRET-VK-Inject

Keo bơm gốc epoxy

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Keo bơm gốc epoxy 2 thành phần, trong suốt, không chứa dung môi.
  • Sử dụng để trát vào các vết nứt trong bê tông.
  • Bơm trực tiếp vào vị trí các vết nứt.
  • Chịu được sương giá và các chu kỳ đóng - rã băng.
  • Tuân thủ chỉ thị về sơn không chứa VOC (2004/42/EC).

Tiêu thụ:

Tùy thuộc vào phương thức thi công

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
205769-001 trong suốt 1 kg/đóng gói tổ hợp x 6/Thùng 192

Lượt tải

Công trình tiêu biểu