trở lại

ASOCRET-KS/HB

INDUCRET-BIS-0/2 / INDUCRET-VK-PCC-bonding agent

Chống thấm gốc khoáng kiểm soát hiện tượng ăn mòn

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn DIN EN 1504-7.
  • Là chất ức chế ăn mòn ở các kết cấu cốt kim loại trần và mài bóng bề mặt.
  • Dùng làm chất kết dính khi cải tạo bê tông và dùng cho hệ thống INDU-Monolith cũng như INDU-Drain.
  • Chống sương giá.
  • Chống thủy phân trong môi trường kiềm.

Tiêu thụ:

Chất kết dính: 1,5 kg/m²/mm
Chất chống ăn mòn (lần hai): 1,6 kg/m²/mm

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
205550-003 xám 25 kg/túi/bao 42
205550-004 xám 6 kg/xô 85

Lượt tải

Công trình tiêu biểu