trở lại

ASO-Unigrund-GE-EU

Sơn lót trộn sẵn

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Sơn lót không dung môi, có màu xanh lá để nhận diện khu vực đã sơn lót.
  • Dùng để xử lý sơ bộ bên dưới bề mặt không dung môi có thi công màng chống thấm và keo dán gạch.
  • Sử dụng cho khu vực nội thất và ngoại thất.
  • Phát thải rất thấp - GEV EMICODE EC1 PLUS.
  • Sản phẩm này là một thành phần của hệ thống SANIFLEX-EU theo tiêu chuẩn ETAG 022, phần 1.

Tiêu thụ:

Xấp xỉ 200 ml/m²

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
204992-001 Màu xanh lá nhạt 1 l/chai x 6/Thùng 450
204992-002 Màu xanh lá nhạt 5 l/hộp nhỏ 140
204992-003 Màu xanh lá nhạt 10 l/hộp nhỏ 60