trở lại

ASO-OS/BF

INDUCRET-OS/BF / ASOCRET-OS/BF

Men bê tông

In trang này
Aso osbf web

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Chất phân tán polymer sử dụng ngay, có thể thẩm thấu hơi nước, hoạt động như một màng ngăn cac-bo-nát hóa.
  • Bảo vệ bề mặt và tạo màu trang trí cho bê tông mới hoặc cải tạo bê tông.
  • Đã được cơ quan xây dựng phê duyệt.

Tiêu thụ:

tương đương 200 ml/m²/lớp phủ

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
206429-001 RAL 7032, đá vôi 15 l/xô 24
206429-002 RAL 9001, trắng kem 15 l/xô 24

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật mẫu