trở lại

AQUAFIN-LATEX-M

Phụ gia kết dính dạng nhũ tương cho xi măng, vữa và lớp trát - lớp bảo vệ bê tông tươi

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Nhũ tương có độ kết dính cao
  • Không chứa axetic và chất làm dẻo
  • Được sử dụng để sản xuất vữa và lớp láng nền polymer cải tiến
  • Cải thiện khả năng làm việc và tăng tính chất vật lý của vữa và lớp láng nền
  • Ngăn hiện tượng bê tông tươi kết đông sớm
  • Cải thiện tính kháng hóa chất của vữa xi măng

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
202301-001 trắng sữa 25 kg 24
202301-002 trắng sữa 220 kg 2
202301-003 trắng sữa 1000 kg 1

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật
Phiếu an toàn hóa chất (SDS)