trở lại

Hệ thống phun nóng

Tanklager spezialbgeyer

Các sản phẩm

GEPOTECH-10/25
Lớp phủ polymer đàn hồi cao
GEPOTECH-11/22
Lớp phủ đặc biệt dạng phun gốc polyurea
GEPOTECH-11/30
Lớp phủ chịu tải cao
GEPOTECH-12/24
Lớp phủ dẫn điện/nhiệt dạng phun gốc polyurea