trở lại

Chống thẩm thấu

Các sản phẩm

REMISIL-SI
Chất gia cố và chống thấm cho bê tông và lớp vữa láng
REMISIL
Phụ gia ngâm tẩm bê tông không chứa dung môi
REMISIL-HE
Phụ gia ngâm tẩm bê tông kháng dầu
ASODUR-G1270 (INDUFLOOR-IB1270)
Sơn lót nhựa epoxy