trở lại

Chống thẩm thấu

Các sản phẩm

REMISIL-SI
Chất gia cố và chống thấm cho bê tông và lớp láng
REMISIL
Chất gia cố bê tông không chứa dung môi
REMISIL-HE
Chất gia cố bê tông kháng dầu
ASODUR-G1270 (INDUFLOOR-IB1270)
Nhựa epoxy đa chức năng.