trở lại

Hệ thống phun nóng

Tanklager spezialbgeyer

Các sản phẩm

GEPOTECH-10/25
Polymer phun đàn hồi cao
GEPOTECH-11/22
Polymer lỏng hai thành phần không chứa dung môi gốc polyurea
GEPOTECH-11/30
Lớp phủ chịu tải cao
GEPOTECH-12/24
Lớp phủ dẫn điện/nhiệt dạng phun