trở lại

Thi công đường bộ và đường ray

Các sản phẩm

ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2 / INDUCRET-VK-PCC-bonding agent)
Chống thấm gốc khoáng kiểm soát hiện tượng ăn mòn
INDU-Primer-N (Primer-2000 / ASO-Primer-2000)
Chất hoạt hóa độ kết dính một thành phần cho các bề mặt không thấm hút
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
Lớp lót/chất xúc tác kết dính hai thành phần cho bề mặt nhiều vết rỗ
INDUFLEX-PS (INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV)
Chất trám khe gốc Polysulphide 2 thành phần, độ nhớt trung bình, màu xám