trở lại

Thi công đường bộ và đường ray

Sug

Các sản phẩm

ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2 / INDUCRET-VK-PCC-bonding agent)
Chống thấm gốc khoáng kiểm soát hiện tượng ăn mòn
INDUCRET-BK (INDUCRET-VK1000 / VK-Bettungskleber)
Vữa dán lát đá lối đi hiệu suất cao dùng cho nền sàn cường độ cao (PCC)
INDUCRET-VK (INDUCRET-VK-Fugenkleber)
Keo dán khe nối gốc khoáng dành cho vỉa hè
INDUCRET-DMC (INDUCRET-VK-DMC)
Vữa gốc khoáng cho khu vực thoát nước
INDUFLEX-PS (INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV)
Chất trám khe gốc Polysulphide 2 thành phần, độ nhớt trung bình, màu xám
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
Lớp lót/chất xúc tác kết dính hai thành phần cho bề mặt nhiều vết rỗ
Primer-2000-A (Lớp lót -2000-A)
Lớp lót/chất xúc tác kết dính hai thành phần cho bề mặt nhiều vết rỗ
INDUCRET-VK-S (INDUCRET-VK-Fugenkleber-S)
Vữa kết dính gốc khoáng, đồng nhất dùng cho đá lát, thời gian hoạt động dài
INDUCRET-VK40 (INDUCRET-VK40-Fugenkleber)
Vữa kết dính gốc khoáng, đồng nhất dùng cho đá lát