trở lại

Chất tẩm

Các sản phẩm

REMISIL
Phụ gia ngâm tẩm bê tông không chứa dung môi
REMISIL-HE
Phụ gia ngâm tẩm bê tông kháng dầu
REMISIL-SI
Chất gia cố và chống thấm cho bê tông và lớp vữa láng
REMISIL-TOP
Phụ gia ngâm tẩm đặc dụng để tăng cường màu sắc, đặc biệt trong quy trình sản xuất các sản phẩm bê tông từ bê tông tươi
REMICRYL-BASIC
Phụ gia ngâm tẩm bê tông tăng cường màu sắc, đặc dụng trên bề mặt khô
REMICRYL-PREMIUM
Phụ gia ngâm tẩm bê tông tạo màng có đặc tính bảo vệ vượt trội
REMICRYL-TOP
Phụ gia ngâm tẩm bê tông tạo màng có đặc tính bảo vệ tốt
REMICRYL-ULTRA
Dung dịch ngâm tẩm bê tông, tạo màng, dưỡng hộ bằng tia hồng ngoại/tử ngoại
REMIPERL
Phụ gia ngâm tẩm bê tông chống thấm tạo hiệu ứng ngưng tụ nước thành giọt