trở lại

Chất tẩm

Các sản phẩm

REMISIL
Phụ gia ngâm tẩm bê tông không chứa dung môi
REMISIL-HE
Phụ gia ngâm tẩm bê tông kháng dầu
REMISIL-SI
Chất gia cố và chống thấm cho bê tông và lớp vữa láng