trở lại

Chất tẩm

Các sản phẩm

REMISIL
Phụ gia ngâm tẩm bê tông không chứa dung môi
REMISIL-HE
Phụ gia ngâm tẩm bê tông kháng dầu
REMISIL-SI
Chất gia cố và chống thấm cho bê tông và lớp vữa láng
REMISIL-TOP
Phụ gia ngâm tẩm đặc dụng để tăng cường màu sắc, đặc biệt trong quy trình sản xuất các sản phẩm bê tông từ bê tông tươi
REMICRYL-PREMIUM
Phụ gia ngâm tẩm bê tông tạo màng có đặc tính bảo vệ vượt trội
REMICRYL-TOP
Phụ gia ngâm tẩm bê tông tạo màng có đặc tính bảo vệ tốt
REMIPERL
Phụ gia ngâm tẩm bê tông chống thấm tạo hiệu ứng ngưng tụ nước thành giọt