trở lại

Vật liệu chống thấm – mối nối thi công

Productgroup func 221 edit.cms

Các sản phẩm

AQUAFIN-CJ1
Ống bơm nén
Bộ AQUAFIN-CJ
Bộ hoàn chỉnh gồm các ống bơm nén 10m
AQUAFIN-CJ2
Ống bơm nén cho tường đôi
AQUAFIN-CJ4
Băng cản nước có lớp chống thấm nước mưa được cấp bằng sáng chế ứng dụng cho các mối nối công trình
AQUAFIN-CJ6
Băng nối và giãn nở nhựa nhiệt dẻo dùng cho các mối nối trong công trình và chống thấm
Befestigungsgitter (Fastening mesh)
Lưới kiểm soát hiện tượng trương nở của băng cản nước
Montagekleber (Keo dán tổng hợp)
Keo ninh kết cho băng cản nước