trở lại

Vật liệu chống thấm – mối nối thi công

Các sản phẩm

AQUAFIN-CJ1
Ống bơm nén cho các mối nối thi công chống thấm bê tông
Bộ AQUAFIN-CJ
Bộ hoàn chỉnh gồm các ống bơm nén 10 m
AQUAFIN-CJ4
Băng cản nước Bentonit chống thấm cho các mối nối xây dựng, có lớp chống thấm nước mưa
AQUAFIN-CJ5
Màng liên kết dạng tinh thể, chống thấm cho các mối nối xây dựng
AQUAFIN-CJ6
Băng cản nước nhựa nhiệt dẻo chống thấm cho các mối nối xây dựng
Befestigungsgitter (Fastening mesh)
Lưới kiểm soát hiện tượng trương nở của băng cản nước
AQUAFIN-CA
Keo dán sử dụng cho băng cản nước và lớp phủ composite trong hệ thống bê tông tươi