trở lại

Vật liệu chống thấm – mối nối thi công

Các sản phẩm

AQUAFIN-CJ1
Ống bơm nén cho các mối nối thi công chống thấm bê tông
Bộ AQUAFIN-CJ
Bộ hoàn chỉnh gồm các ống bơm nén 10 m
AQUAFIN-CJ4
Băng cản nước có lớp chống thấm nước mưa được cấp bằng sáng chế.
AQUAFIN-CJ6
Băng nối và giãn nở nhựa nhiệt dẻo dùng thi công chống thấm các mối nối trong công trình
Befestigungsgitter (Fastening mesh)
Lưới kiểm soát hiện tượng trương nở của băng cản nước
AQUAFIN-CA
Keo dán dùng cho băng cản nước dạng giãn nở và mối nối / lớp phủ trung gian trong các hệ thống bê tông tươi