trở lại

Vật liệu chống thấm – Mối nối giãn nở

Các sản phẩm

ASO-Tape
Băng dán nhựa nhiệt dẻo chống thấm cho các mối nối xây dựng và mối nối giãn nở