trở lại

Vật liệu chống thấm - Dạng tinh thể

Bt

Các sản phẩm

AQUAFIN-IC
Chống thấm mao dẫn dạng tinh thể
BETOCRETE-CL170-P
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng hóa dẻo
BETOCRETE-CL210-WP
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng kỵ nước
BETOCRETE-CP350-CI
Phụ gia bê tông dạng tinh thể với chất chống ăn mòn
BETOCRETE-CP355-CI
Phụ gia bê tông dạng tinh thể với chất chống ăn mòn dùng cho hỗn hợp kết dính có hàm lượng xi măng clinker Portland thấp
BETOCRETE-CP360-WP
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng kỵ nước