trở lại

Lót nền, chất lót nền

Các sản phẩm

ASODUR-SG2 (INDUFLOOR-IB1240)
Sơn lót nhựa epoxy chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm và dầu
ASODUR-SG2-thix (INDUFLOOR-IB1245)
Sơn lót nhựa epoxy chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm lưu biến
ASODUR-SG3 (INDUFLOOR-IB1250)
Sơn lót nhựa epoxy chống thấm cho bề mặt nền ẩm ướt
ASODUR-SG3-thix
Sơn lót nhựa epoxy lưu biến chống thấm cho bề mặt ẩm
ASODUR-SG3-Superfast
Sơn lót nhựa epoxy đa năng dưỡng hộ nhanh
ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB1225)
Lớp vữa và keo lót làm kín bề mặt
ASODUR-EMB (INDUFLOOR-IB4010)
Vữa gốc Epoxy