trở lại

Lót nền, chất lót nền

Bild bauwerkabdichtung

Các sản phẩm

ASODUR-SG2 (INDUFLOOR-IB1240)
Sơn lót chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm và dầu
ASODUR-SG2-thix (INDUFLOOR-IB1245)
Lớp lót đặc biệt – biến tính gia cường
ASODUR-SG3 (INDUFLOOR-IB1250)
Sơn lót Epoxy 2 thành phần chống ẩm
ASODUR-SG3-Superfast
Sơn lót gốc nhựa dưỡng hộ nhanh, vữa, sơn lót gốc nhựa thoát nước và định hình
ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB1225)
Lớp vữa và keo lót làm kín bề mặt
ASODUR-EMB (INDUFLOOR-IB4010)
Vữa gốc Epoxy