trở lại

Hỗn hợp làm láng, vữa sửa chữa và lát nền

Productgroup func 256 edit.cms

Các sản phẩm

ASOCRET-BS2
Vữa sửa chữa gốc xi măng cho tường bê tông
INDUCRET-VK100
Keo đổ khe gốc khoáng dạng lỏng ứng dụng cho khe nối kích thước lên đến 100 mm
ASOCRET-VK30 ( INDUCRET-VK30)
Keo đổ khe gốc khoáng dạng lỏng ứng dụng cho các khe nối có kích thước lên đến 60 mm