trở lại

Chất chống thấm – Bitum

Các sản phẩm

ASOL-FE
Sơn lót bitum bảo vệ không chứa dung môi
ASOL-SM
Hợp chất bitum làm phẳng bề mặt có chứa cốt sợi thủy tinh
COMBIFLEX-DS
Màng chống thấm đàn hồi cho bề mặt
COMBIDIC-1K
Lớp phủ bitum một thành phần
COMBIDIC-2K-CLASSIC
Lớp phủ bitum 2 thành phần
COMBIDIC-2K-PREMIUM
Lớp phủ bitum hoạt tính 2 thành phần
COMBIFLEX-C2/P
Lớp phủ bitum hai thành phần có ion dương (PMBC)
COMBIFLEX-C2/S
Lớp phủ bitum chống thấm hai thành phần dạng xịt có ion dương (PMBC)
COMBIFLEX-EL
Lớp phủ bitum hai thành phần có ion dương (PMBC)