trở lại

Chất chống thấm – Bitum

Các sản phẩm

ASOL-FE
Sơn lót bitum/lớp phủ bảo vệ, không chứa dung môi
COMBIFLEX-DS
Màng chống thấm đàn hồi
COMBIDIC-1K
Lớp phủ bitum một thành phần 1-K
COMBIDIC-2K-CLASSIC
Lớp phủ bitum 2 thành phần (PMBC)
COMBIDIC-2K-PREMIUM
Lớp phủ bitum hoạt tính 2 thành phần (PMBC)
COMBIFLEX-C2/P
Lớp phủ bitum hai thành phần có ion dương (PMBC) 2-K
COMBIFLEX-C2/S
Lớp phủ bitum chống thấm hai thành phần dạng phun có ion dương (PMBC) 2-K
COMBIFLEX-EL
Lớp phủ bitum hai thành phần có ion dương (PMBC) 2-K