Späť

Prísady do betónu - prefabrikované diely a transportbetón

produkty

BETOCRETE-P10 (FM)
Vysoko koncentrovaný superplastifikátor, prísada do betónu podľa EN 934-2: T3.1 a 3.2
RUXOLITH T5 (VZ)
Spomaľovač tuhnutia betónu, prísada do betónu podľa EN 934-2 : časť 8