Späť

Prísady do betónu - betónové výrobky

produkty

PURCOLOR 5000
Obmedzuje tvorbu výkvetov pri vlhkých betónoch
PURCOLOR 6000 (DM)
Obmedzuje tvorbu výkvetov / zvýrazňuje farby, prísada do betónu podľa EN 934-2 : časť 9