Späť

Cestné a koľajové stavby

Sug

produkty

ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2)
Minerálna ochrana proti korózii a adhézny mostík
INDU-Primer-N (Primer-2000)
Základný náter / adhézny mostík pre nenasiakavé podklady
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
Penetrácia pre nasiakavé podklady