Späť

Potery

Fve

produkty

ASO-EZ2
Špeciálny poterový cement
ASO-EZ4
Vodoodpudivý poterový cement
ASO-EZ6
Rýchlo tvrdnúci poterový cement umožňujúci skoré pokladanie dlažby
ASO-EZ2-Plus
Rýchlo tvrdnúca maltová zmes pre zhotovenie poterov s vysokými pevnosťami
ASO-EZ4-Plus
Rýchlo tvrdnúca vodoodpudivá maltová zmes pre zhotovenie poterov
ASO-EZ6-Plus
Rýchlo tvrdnúca maltová zmes umožňujúca skoré pokladanie dlažby
ASO-EZ-LIGHT-Plus
Ľahký cementový poter