Späť

Prostriedky pre izoláciu škár / Primery

Fugendichtstoffe

produkty

INDU-Primer-N (Primer-2000)
Základný náter / adhézny mostík pre nenasiakavé podklady
INDU-Primer-A (Primer-2000-A)
Základný náter pre asfaltové podklady
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
Penetrácia pre nasiakavé podklady
INDUFLEX-PS (INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV)
Polysulfidový tesniaci tmel do škár, strednej viskozity
INDUFLEX-PU (INDUFLEX-VK6060)
Elastický 1-K-PU tesniaci tmel pre dilatačné škáry v podlahách