Späť

Izolácie na báze epoxidových živíc a polyuretánu

Bild bauwerkabdichtung

produkty

AQUAFIN-P1
Injektážna živica k utesneniu trhlín, ktorými presakuje voda
AQUAFIN-P4
Injektážna živica k utesneniu trhlín, ktorými presakuje voda
Injektionspacker
Injektážna hmoždinka