Späť

Regionálne zastúpenia

Regionálne zastúpenie Bratislava

BA, BB, BN, DS, GA, HC, IL, KN, MA, MY, NM, NR, NZ, PB, PD, PE, PK, PN, PU, SA, SC, SE, SI, TO, TN, TT, ZC, ZM

Rybničná 40
831 07 Bratislava

Regionálny zástupca
Ing. Tibor Wallner

+ 421 905 549 777

Regionálne zastúpenie Košice

BB, BJ, DK, GL, HE, KE, KK, KS, LE, LM, MI, ML, NO, PO, PP, RK, RV, SB, SK, SL, SN, SO, SP, SV, TS, TV, VT

Letná 47
040 01 Košice

Regionálny zástupca
Ing. Jozef Kšiňan

+ 421 905 549 888

Regionálne zastúpenie Rimavská Sobota

BB, BS, BR, BY, CA, DT, KA, KM, LC, LV, MT, PT, RA, RS, TR, VK, ZA, ZH, ZV

Hatvaniho 5
979 01 Rimavská Sobota

Regionálny zástupca
Štefan Harandza

+ 421 905 537 051