Späť

COMBIFLEX-DS

Pružná náterová hydroizolácia

Vytlačiť stránku

POPIS VÝROBKU

popis

  • jednozložková emulzia na báze bitúmenu / latexu
  • hotová priamo k použitiu

oblasti použitia

  • ochranný náter proti netlakovej a tlakovej vode
  • pre vnútorné a vonkajšie použitie

výhody

  • ekologická - bez obsahu rozpúšťadiel
  • možnosť aplikácie valčekom, natieraním, striekaním
  • vodonepriepustná
  • izolácia proti radónu (vhodnosť pre konkrétny objekt sa posudzuje podľa STN 73 0601: „Ochrana stavieb proti radónu z podložia“)

spotreba:

min. 1,0 - 1,5 l/m² (aplikácia v 2 - 3 pracovných krokoch)

číslo výrobku farba veľkosť balenia balenia / euro paleta
205009-002 čierna 28 l/Vedro/ nádoba 18

sťahovanie súborov

karta bezpečnostných údajov (SDS)
technický list