Späť

ASODUR-B3310

INDUFLOOR-IB3310

Chemická ochrana - WHG (ochrana proti znečisteniu spodných vôd)

Vytlačiť stránku
Asodur b3310

POPIS VÝROBKU

popis

 • pigmentovaná, 2-zložková epoxidová živica
 • vysoko odolná proti chemikáliám
 • mechanicky vysoko zaťažiteľná (možnosť priameho pojazdu)
 • preklenuje trhlinky
 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • elektricky vodivá
 • spĺňa požiadavky pre použitie v priestoroch lakovní, napr. v automobilovom priemysle
 • používa sa ako systémová zložka ochrany spodných vôd (WHG-systémy) ASODUR-GWS3
 • certifikované podľa § 62, 63 nemeckého Zákona o vodnom hospodárstve (WHG)
 • odolné proti zmäkčovadlám (pneumatiky vozidiel)

 • Signet epd

spotreba:

Vodivá systémová skladba (pozri technický list):
- Krycia vrstva: hrúbka cca. 2,0 mm = spotreba min. 2,5 kg/m²

číslo výrobku farba veľkosť balenia balenia / euro paleta
206407-003 ≈ RAL 7032, štrkovo sivá 30 kg
1 x 24.19 kg/Vedro/ nádoba  
1 x 5.81 kg/Vedro/ nádoba  

12  
70  
206407-002 ≈ RAL 7032, štrkovo sivá 15 kg/Kombinované balenie 42
206407-001 ≈ RAL 7032, štrkovo sivá 1 kg/Kombinované balenie x 6/Kartón 192
206407-006 ≈ RAL 7030, kamenná sivá 30 kg
1 x 24.19 kg/Vedro/ nádoba  
1 x 5.81 kg/Vedro/ nádoba  

12  
70  
206407-005 ≈ RAL 7030, kamenná sivá 15 kg/Kombinované balenie 42
206407-004 ≈ RAL 7030, kamenná sivá 1 kg/Kombinované balenie x 6/Kartón 192

sťahovanie súborov

karta bezpečnostných údajov (MSDS)
technický list