Späť

Vnútorná hydroizolácia spodnej stavby

Key Facts

1 Plošná hydroizolácia stien

Izolácia obnaženého, nosného, obvodového muriva pomocou AQUAFINu-1K. Aplikácia AQUAFINu-1K podľa potreby v dvoch až troch pracovných krokoch.

2 Plošná hydroizolácia stien (alternatíva v prípade rizika vzniku neskorších trhlín)

Izolácia obnaženého, nosného, obvodového muriva najskôr pomocou AQUAFINu-1K a následne pomocou AQUAFINu-RS300.

3 Nanesenie minerálneho špricu

Vytvorenie spojovacie mostíka na zaizolovanom murive pre zabezpečenie prídržnosti sanačného omietkového systému. Minerálny špric THERMOPAL-SP sa nanesie celoplošne.

4 Nanesenie sanačnej omietky

Nanesenie THERMOPALu-SR24 alebo -SR44-weiss do hrúbky vrstvy max. 3 cm v 1 prac. kroku. Po dostatočnej technologickej prestávke možno povrch mierne zahladiť / prefilcovat, alebo opracovať tzv. mriežkovým škrabákom.

5 Nanesenie štukovej omietky

Nastierkovanie jemnej minerálnej omietky THERMOPAL-FS33 do potrebnej hrúbky max. 3 mm. Po zaschnutí sa povrch opracuje filcovým, pryžovým resp. penovým hladítkom.