Späť

Rekonštrukcia garáže s dlhou životnosťou

Key Facts

1 Vyrovnanie nerovností

Lokálne nerovnosti možno vyrovnať maltou ASOCRET-M30 (pre hrúbky od 3 do 30 mm).

2 Dištančné pásy

V styku podlaha-stena sa osadí dištančný pás RD-SK50, čím sa vytvorí po obvode miestnosti (a pri všetkých zvislých prvkoch) okrajová, dilatačná škára, ktorá navyše zabraňuje prenosu kročajového hluku. Dištančný pás sa uchytí k podkladu samolepiacou fóliou.

3 Vyrovnanie podkladu

Samonivelačná hmota SOLOPLAN-30-PLUS sa zmieša s predpísaným množstvom vody a v jednom pracovnom kroku sa nanesie na vopred napenetrovaný podklad v hrúbke max. 30 mm. Vhodné penetrácie sú uvedené v príslušnom technickom liste.

4 Penetrovanie podkladu pod fabiónmi

Odstránia sa dištančné pásy RD-SK50. Oblasť v rohoch pod budúcimi fabiónmi sa napenetruje prípravkom ASODUR-GBM.

5 Vytvorenie fabiónov

Fabióny s polomerom zakrivenia 4 – 6 cm sa vytvoria pomocou malty INDUFLOOR-IB4010, ktorá sa nanesie na INDUFLOORom-IB1275 čerstvo napenetrovaný podklad.

6 Uzatvárací náter

Uzatvárací náter ASODUR-B351 sa nanesie rovnomerne v min. 2 pracovných krokoch, pomocou valčeka.