Späť

Podklady zaťažené soľami – Sanácia muriva omietkovým systémom THERMOPAL

Key Facts

1 Podklady zaťažené soľami

Soli prítomné v zavlhnutom murive pôsobia hygroskopicky, prenikajú k povrchu, kde je v dôsledku odparovania znížená vlhkosť a dobré podmienky ku kryštalizácii. Tento proces vedie k deštrukcii omietky.

2 Nanesenie neutralizačného prostriedku

Ošetrenie obnaženého muriva (po odstránení omietky) roztokom ESCO-FLUAT, aplikovaným sýto v 1 až 2 krokoch (podľa zaťaženia soľami a nasiakavosti podkladu). Tento prípravok premení na povrchu nachádzajúce sa ľahko rozpustné soli (chloridy a sírany) na nerozpustné resp. ťažko rozpustné, čím zabraňuje ich prechodu do čerstvej sanačnej omietky behom fáze schnutia.

3 Nanesenie minerálneho špricu

Vytvorenie spojovacie mostíka na murive pre zabezpečenie prídržnosti sanačného omietkového systému. Minerálny špric THERMOPAL-SP sa nanesie na pripravené murivo so stupňom pokrytia cca. 50 % plochy, hrúbka max. 5 mm. Pre zlepšenie prídržnosti sa podklad najskôr navlhčí.

4 Nanesenie podkladnej omietky

Nanesenie THERMOPAL-GP11, hrúbka vrstvy 10 až 30 mm (väčšie hrúbky vo viacerých vrstvách). Celoplošná vrstva sa stiahne latou, bezprostredne po zavädnutí sa horizontálne zdrsní a nechá zaschnúť.

5 Nanesenie sanačnej omietky

Nanesenie THERMOPALu-SR24 alebo -SR44-weiss do hrúbky vrstvy max. 3 cm v 1 prac. kroku. Po dostatočnej technologickej prestávke možno povrch mierne zahladiť / prefilcovat, alebo opracovať tzv. mriežkovým škrabákom. Príliš skoré, ako aj intenzívne hladenie vedie ku koncentrácii spojiva na povrchu, v dôsledku pnutia môžu následne vzniknúť trhliny, môže sa tiež znížiť difúzna schopnosť omietkovej vrstvy.

6 Nanesenie štukovej omietky

Nastierkovanie jemnej minerálnej omietky THERMOPAL-FS33 do potrebnej hrúbky max. 3 mm. Po zaschnutí sa povrch opracuje filcovým, pryžovým resp. penovým hladítkom.