Späť

Bioplynové stanice – Ochrana pred agresívnymi plynmi

Key Facts

1 Sanácia trhlín

Statické trhliny resp. trhliny prepúšťajúce tekutiny v betóne je nutné riadne uzavrieť (viď samostatná kapitola Sanácia trhlín).

2 Vyrovnanie podkladu

Po aplikácii spojovacieho mostíku INDUCRET-BIS-0/2 nasleduje celoplošné nanesenie (metódou „čerstvé do čerstvého“) sanačnej malty INDUCRET-BIS-1/6 v jednom prac. kroku, hrúbka vrstvy až 6 mm.

3 Vytvorenie fabiónov

Najprv sa na podklad nanesie spojovací mostík INDUCRET-BIS-0/2. Potom sa pozdĺž celého styku stena/podlaha pomocou hladítka metódou „čerstvé do čerstvého“ vytvorí fabión z INDUCRETu-BIS-5/40, dĺžka ramena min. 4 cm.

4 Napojenie na prestupy potrubí s prírubou

Okolie príruby sa ošetrí špeciálnou pred penetráciou INDUFLOOR-IB1245 tak, aby nevznikali póry a ihneď sa posype hrubým kremičitým pieskom. Ďalšie kroky sú možné až po dôkladnom vytvrdnutí tejto penetrácie.

5 Nanesenie penetrácie

Zvislé plochy: Pomocou valčeku s krátkym vlasom sa rovnomerne nanesie INDUFLOOR-IB1245, potom sa materiál starostlivo zakefuje do podkladu a nakoniec sa celá plocha rovnomerne prevalčekuje.
Vodorovné plochy: Pomocou gumeného hladítka sa rovnomerne nanesie INDUFLOOR-IB1240, potom sa materiál starostlivo zakefuje do podkladu a nakoniec sa celá plocha rovnomerne prevalčekuje.
Ešte čerstvá vrstva penetrácie sa v oboch prípadoch celoplošne posype hrubým kremičitým pieskom.

6 Ochranná vrstva - 1. krok

INDUFLOOR-IB2370 sa nanesie pomocou valčeku, štetca alebo vhodného striekacieho zariadenia. Technologická prestávka medzi jednotlivými krokmi je cca 16 – 24 hod.

7 Ochranná vrstva - 2. krok

Rovnakým spôsobom sa aplikuje ďalšia vrstva INDUFLOOR-IB2370.