Späť

Bezpečná, systémová rekonštrukcia balkónov

Key Facts

1 Vyrovnanie nerovností

Lokálne nerovnosti možno vyrovnať maltou ASOCRET-M30 v jednom pracovnom kroku (pre hrúbky od 3 do 30 mm).

2 Dištančné pásy

V styku podlaha-stena sa osadí dištančný pás RD-SK50, čím sa vytvorí pri všetkých zvislých prvkoch okrajová, dilatačná škára, ktorá navyše zabraňuje prenosu kročajového hluku. Dištančný pás sa uchytí k podkladu samolepiacou fóliou.

3
4 Penetrovanie podkladu pod fabiónmi

Odstránia sa dištančné pásy RD-SK50. Oblasť v rohoch pod budúcimi fabiónmi sa napenetruje prípravkom ASODUR-GBM.

5 Vytvorenie fabiónov

Fabióny s polomerom zakrivenia 4–6 cm sa vytvoria pomocou malty INDUFLOOR-IB4010, ktorá sa nanesie na INDUFLOORom-IB1270 čerstvo napenetrovaný podklad.

6 Nanesenie penetrácie

Penetrácia ASODUR-SG3 sa nanesie pomocou valčeka (aplikácia do kríža). Vytvorí sa rovnomerná, súvislá, sýta vrstva bez pórov.

7 Liata krycia vrstva

ASODUR-EB/L sa nanesie pomocou zubovej stierky. Aplikácia v jednom pracovnom kroku; hrúbka vrstvy 2 mm. Nanesená vrstva sa následne odvzdušní ihličkovým valčekom.