wstecz

COMBIDIC® i COMBIFLEX®

Szybkie. Mocne.Efektywne. COMBIDIC® i COMBIFLEX®
Grubowarstwowe powłoki bitumiczne nowej generacji gwarantują skuteczną i bezpieczną hydroizolacje.