wstecz

RUXOLITH-T5 (VZ)

Fosfatowy opóźniacz czasu wiązania

Drukuj stronę

Informacje o produkcie

Opis

RUXOLITH-T5 (VZ) opóźnia proces wiązania cementu, dzięki czemu mieszanka betonowa pozostaje dłużej urabialna. Poprzez wydłużenie w czasie hydratacji, redukuje się powstawanie dużej ilości ciepła
w pierwszym okresie, dzięki czemu zapobiega się powstawaniu naprężeń termicznych, a tym samym rys,
w monolitycznych elementach betonowych.

Czas wiązania betonu uzależniony jest od typu mieszanki oraz temperatury otoczenia – im jest ona wyższa, tym szybciej przebiega proces. Czynniki te również warunkują, jak długo masa betonowa zachowuje właściwości robocze. W wielu przypadkach zachodzi potrzeba wydłużenia czasu obrabialności mieszanki i w tym celu stosowane są środki opóźniające wiązanie cementu.

Opóźnienie procesu wiązania cementu jest szczególnie wykorzystywane w następujących sytuacjach:
- betonowanie odbywa się w okresie letnim przy wysokich temperaturach
- mieszanka transportowana jest na duże odległości
- przy konstrukcjach masywnych, kiedy w sposób ciągły układane są duże objętości mieszanki
- przy wykorzystaniu betonu architektonicznego
Środki opóźniające proces wiązania cementu powodują, że moment rozpoczęcia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny następuje znacznie później niż zwykle.

Zużycie:

  • zalecane dozowanie 0,2–3,0% masy środka wiążącego,
  • dozowanie uzależnione jest m.in. od reaktywności cementu i krzywej uziarnienia,
  • przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prób.
Nr artykułu Kolor Rozmiar opakowania Jednostka/Paleta
406315-003 czerwony 1200 kg/paleto pojemnik 1
406315-004 czerwony 250 kg/beczka 2
406315-001 czerwony 25 kg/kanister 24

Do Pobrania

Deklaracja
Instrukcja techniczna
Karta charakterystyki

Referencje