wstecz

ASO-EZ6-Plus

Sucha zaprawa do wytwarzania szybkosprawnych jastrychów

Drukuj stronę
205500

Informacje o produkcie

Opis

• Zapewnia szybkie, krystaliczne wiązanie wody
• O niskim skurczu
• O długim czasie obrabialności
• Pozwala na wykonanie jastrychu o wysokiej i stałej
jakości
• Nie wymaga mieszania z kruszywem, pozwala to na
uzyskanie jastrychu o stabilnych parametrach
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• Szybko twardniejąca
• Po 4-6 godzinach może być obciążona ruchem
pieszym
• Możliwe jest wykonanie okładzin ceramicznych po
1 dniu od wykonaniu jastrych
• W wypadku ogrzewania podłogowego już po
3 dniach od wykonania, zgodnie z odpowiednimi
zasadami, możliwe jest rozpoczęcie podgrzewania

  • Signet fa

Zużycie:

patrz instrukcja techniczna

Do kalkulatora

Nr artykułu Kolor Rozmiar opakowania Jednostka/Paleta
205500-002 szary 25 kg/worek 42

Do Pobrania

Deklaracja
Instrukcja techniczna
Karta charakterystyki