wstecz

PRACOWNIK PRODUKCJI SCHOMBURG

STANOWISKO: Pracownik Produkcji Schomburg

Miejsce pracy: SCHOMBURG POLSKA w Kutnie

WYMAGANIA:
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• uprawnienia do obsługi wózka widłowego,
• sumienność w pełnieniu obowiązków.

OFERUJEMY:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• atrakcyjny i motywujący system wynagradzania,
• pakiet socjalny – ubezpieczenie grupowe z wysokimi kwotami świadczeń, ubezpieczenie medyczne, kartę sportową, dofinansowanie wakacji, świadczenie na święta.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: praca@schomburg.pl

Uprzejmie informujemy, że pozostawiamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Schomburg-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

………………………………………
(czytelny podpis)

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w udostępnionych dokumentach aplikacyjnych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacji, dodatkowo należy dopisać:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Schomburg-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

………………………………………
(czytelny podpis)