wstecz

KONTROLER JAKOŚCI W LABORATORIUM

Stanowisko: Kontroler Jakości w Laboratorium

Miejsce pracy: SCHOMBURG POLSKA w Kutnie

OPIS STANOWISKA:
• Kontrola Jakości na poszczególnych etapach procesu wytwarzania wyrobów w zakładzie produkcyjnym
• Kontrola jakości bieżąca i okresowa wyrobów, zgodnie z planem badań
• Wykonywanie badań wyrobów w procesie wdrażania oraz modyfikacji obecnych
• Opracowywanie i wprowadzanie wyników badań do raportów i sprawozdań
• Inicjowanie działań w celu zapobiegania złej jakości wyrobów
• Wprowadzanie danych do rejestru reklamacji wyrobów wraz z analizą.
• Dbałość i kontrola stanu technicznego i funkcjonowania narzędzi kontroli
i wyposażenia w laboratorium
• Monitorowanie aktualnych norm i przepisów prawnych

Czego oczekujemy:
• Wykształcenie o profilu chemicznym, mile widzialne z zakresu technologii polimerów
i barwników, z możliwością studiowania w systemie zaocznym,
• Mile widziane doświadczenie w laboratorium budowlanym lub w kontroli jakości.
• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
• Sprawna obsługa komputera w zakresie MSOffice Excel, Word
• Umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy
• Umiejętność pracy w zespole
• Pracowitość, zaangażowanie, sprawność manualna, dokładność i staranność

Co oferujemy:
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, w tym szeroki pakiet dodatków socjalnych.
• Możliwość rozwoju, szkoleń zewnętrznych i zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie.
• Niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie doświadczonych współpracowników w powierzonych zadaniach.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: biuro@schomburg.pl

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Schomburg-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

………………………………………
(czytelny podpis)

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w udostępnionych dokumentach aplikacyjnych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacji, dodatkowo należy dopisać:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Schomburg-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

………………………………………
(czytelny podpis)

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.