wstecz

DORADCA TECHNICZNY SIECI SCHOMBURG

STANOWISKO: Doradca Techniczny sieci Schomburg

Miejsce pracy: Polska Południowa

OBOWIĄZKI:
• prowadzenie szkoleń produktowych dla pracowników Schomburg,
• prowadzenie szkoleń produktowych dla firm wykonawczych i partnerów handlowych Schomburg,
• doradztwo i promocja produktów Schomburg w biurach projektowych,
• ścisła współpraca z architektami,
• prowadzenie doradztwa technicznego (budowy i partnerzy handlowi Schomburg), w tym prowadzenie pokazów aplikacji produktów Schomburg,
• współdziałanie przy rozpatrywaniu reklamacji – wizje lokalne na budowach,
• udział w konferencjach i targach w kraju i zagranicą,
• przygotowanie artykułów prasowych i referatów na konferencje,
• współpraca z Działem BiR w zakresie przygotowywania dokumentacji technicznej.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATKI/KANDYDATA:
• znajomość języka angielskiego/niemieckiego na co najmniej poziomie średniozaawansowanym (B2),
• doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
• dyspozycyjność,
• znajomość pakietu MS Office i umiejętność efektywnego wykorzystania zasobów internetowych,
• komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
• aktywne prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:
• pracę w dynamicznym zespole w znanym, międzynarodowej firmie o przyjaznej kulturze organizacyjnej,
• atrakcyjny i motywujący system wynagradzania, w tym szeroki pakiet dodatków socjalnych,
• zatrudnienie w oparciu umowy o pracę,
• niezbędne narzędzia pracy, między innymi: telefon komórkowy, notebook, samochód służbowy, również do wykorzystania prywatnego,
• pakiet benefitów (ubezpieczenie, karta sportowa).

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: praca@schomburg.pl

Uprzejmie informujemy, że pozostawiamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Schomburg-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

………………………………………
(czytelny podpis)

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w udostępnionych dokumentach aplikacyjnych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacji, dodatkowo należy dopisać:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Schomburg-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

………………………………………
(czytelny podpis)