wstecz

Wewnętrzne zabezpieczanie piwnic przed wodą

Key Facts

1 Uszczelnianie ścian

Ściany obiektu narażone na działanie wody izolować zaprawą AQUAFIN®-1K. W zależności od specyfiki obiektu można nakładać drugą lub trzecią powłokę.

2 Izolacja ścian narażonych na wilgoć (ryzyko spękań)

Na podłożach, w przypadku których istnieje ryzyko pękania, zabezpieczenie przed wodą narażonych obszarów ścian nośnych odbywa się w pierwszej kolejności za pomocą AQUAFIN®-1K. Gdy pierwsza warstwa zwiąże nałożyć dwie warstwy AQUAFIN®-RS300 za pomocą pędzla lub pacy.

3 Zaprawa sczepna

Na zabezpieczone podłoże nałożyć kryjącą zaprawę THERMOPAL®-SP, aby poprawić wiązanie nakładanego w następnej kolejności tynku renowacyjnego.

4 Naniesienie tynku renowacyjnego

Nałożyć jedną warstwę THERMOPAL®-SR24 lub THERMOPAL®-SR44 do grubości maks. 30 mm. Po wstępnym związaniu zaprawy powierzchnie tynku należy przetrzeć przy użyciu specjalnej pacy (kratownic). Tynku renowacyjnego nie wolno zacierać!

5 Naniesienie szpachli

Nałożyć drobnoziarnisty, mineralny tynk THERMOPAL®-FS33 za pomocą kielni na grubość do 3 mm i wygładzić przy użyciu pacy filcowej lub gąbkowej.