wstecz

Uszczelnianie przerw roboczych izolacją bentonitową - Biała wanna

Key Facts

1 Przyklejenie taśmy klejem montażowym

Nanieść klej montażowy na czyszczoną powierzchnię za pomocą pistoletu do silikonu i wcisnąć taśmę dylatacyjną AQUAFIN-CJ4 na całą powierzchnię, aż klej montażowy wypłynie z boków taśmy.

2 Mocowanie mechaniczne

Alternatywnie, taśmę AQUAFIN-CJ4 można zamocować wkrętami lub gwoździami (4-6 sztuk/mb), zapewniając jej otulinę z betonu grubości co najmniej 8 cm. AQUAFIN-CJ4 musi całkowicie przylegać do podłoża betonowego.

3 Połączenia na styk

Pęczniejące taśmy hydroizolacyjne z AQUAFIN-CJ4 można łączyć na styk. W przypadku większych przekrojów ścian, spoiny czołowe należy zabezpieczyć oddzielną taśmą pęczniejącą z zakładem co najmniej 50 mm każda.

4 Połączenia zakładowe

Alternatywnie, połączenia taśm pęczniejących mogą być wykonane z zakładką o szerokości co najmniej 50 mm. Obie pęczniejące taśmy powinny znajdować się blisko siebie, aby uniknąć pustych przestrzeni.

5 Połączenia narożne

Połączenia narożne powinny być zawsze wykonywane z dodatkowym zabezpieczeniem.